Definitie "goed geluid"

Het is niet moeilijk om via een geluidssysteem geluid op een locatie weer te geven.

Het is tevens niet moeilijk om via een geluidssysteem geluid op een luid niveau op een locatie weer te geven.

Het is echter wél moeilijk om via een geluidssysteem geluid met het juiste volume, de juiste klankbalans én zonder hoorbare vervorming op een locatie weer te geven.

Geluidssystemen zijn vaak een sluitpost.

In veel voorkomende situaties zijn de geïnstalleerde geluidssystemen niet in staat om bij benodigde hoge geluidsniveaus een overtuigende geluidsbeleving op een locatie te realiseren.

Als gevolg van te krap bemeten luidspreker- en versterkersystemen kan er geen voldoende akoestische output worden verkregen, waardoor de systemen worden overbelast.

De situatie doet zich dan ook regelmatig voor dat de aanwezige apparatuur in de audioketen zoals het mengpaneel, de eventueel aanwezige audioprocessor, de versterkers en de luidsprekers het originele audiosignaal dusdanig vervormen, dat er geen sprake meer is van het aangenaam kunnen luisteren naar muziek en/of het goed kunnen verstaan van gesproken of gezongen tekst.

De muziek wordt bijvoorbeeld weergegeven met een overdaad aan boemerige ongedefinieerde bastonen, nasale midden tonen en schrille hoge tonen.

De muziek wordt, bijna letterlijk, als een grauwe brij over de aanwezige gasten/bezoekers op de locatie uitgesmeerd.

Het wordt de aanwezige gasten/bezoekers zo goed als onmogelijk gemaakt om op een fatsoenlijke manier onderling een gesprek met elkaar aan te gaan.

Men kan zich zelfs gaan ergeren aan het geluid.

Bijkomend risico is, dat de geluidssystemen tijdelijk uit kunnen vallen of zelfs defect kunnen raken.

 

Vanzelfsprekend komt dit de sfeer op een locatie niet ten goede.

 

Bij de weergave van geluid op hoge volumeniveaus, kan het gehoor van de aanwezige gasten/bezoekers/personeel te zwaar worden belast. Hierdoor neemt de kans op gehoorbeschadiging toe!

Het mag wellicht bij u bekend zijn, dat bij iedere verdubbeling van een continu volumeniveau vanaf 80 dBA SPL (A-gewogen Sound Pressure Level), dat is telkens een verhoging van het volumeniveau met 3 dBA SPL, de tijdsduur ongeveer  halveert waarbinnen het gehoor zo goed als onbeschadigd blijft:

 

                    Continu aantal dBA      Gehoorbeschadiging

                                     +110 dBA SPL                     Direct

                                       110 dBA SPL                Vrijwel direct

                                       107 dBA SPL              Na 45 seconden

                                       104 dBA SPL              Na 1,5 minuten

                                       101 dBA SPL              Na 3,5 minuten       

                                         98 dBA SPL              Na 7,5 minuten

                                         95 dBA SPL              Na  15 minuten

                                         92 dBA SPL              Na  30 minuten

                                         89 dBA SPL                  Na   1 uur

                                         86 dBA SPL                  Na   2 uur

                                         83 dBA SPL                  Na   4 uur

                                         80 dBA SPL                  Na   8 uur

                                         77 dBA SPL                      n.v.t.

 

Voor informatie met betrekking tot (het voorkomen van) gehoorbeschadiging kunt u terecht bij huisartsen, KNO-specialisten en audiciens.

Tevens is er op het internet meer dan voldoende informatie te vinden omtrent dit onderwerp.

 

Of het nu een geluidssysteem betreft ten behoeve van de weergave van voor- dan wel achtergrondgeluid; meestal wordt er voorbij gegaan aan het feit dat een goede geluidsweergave (muziek, spraak) mede sfeerbepalend is op een locatie.

Een goede geluidsweergave op een locatie heeft een positief effect op het welzijn van de aanwezige mensen!

 

In het kort geformuleerd, kan onder een goede geluidsweergave of een goed geluid het volgende worden verstaan:

het op de juiste locatie, op het juiste moment, met het juiste volume, de juiste klankbalans en zonder hoorbare vervorming, weergeven van geluid door middel van een geluidssysteem.