Definitie "goed  geluidssysteem"

We spreken van een goed geluidssysteem indien het systeem dusdanig "transparant" is, dat het door het systeem gereproduceerde audiosignaal zoveel mogelijk recht doet aan het audiosignaal komende van het bronmateriaal.

 

Alleen indien álle audiocomponenten binnen het geluidssysteem een hoge kwaliteit en de hieraan gekoppelde “transparantie” bezitten, kan er van een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het bronmateriaal worden gesproken.

Dit houdt dus tevens in dat indien het bronmateriaal van een inferieure kwaliteit is, dit niet wordt verbloemd door het geluidssysteem.

Met het bronmateriaal wordt bijvoorbeeld bedoeld een cd, een vinylplaat, een audio-bestand of een persoon die door een microfoon spreekt/zingt.

 

Een goed geluidssysteem geeft alle frequenties in de juiste verhoudingen weer.

Een goed geluidssysteem is geschikt voor de weergave van alle soorten muziek.

Als basis dient er geen duidelijk hoorbare overheersing of onderdrukking te zijn van bepaalde frequentiegebieden zoals bijvoorbeeld een teveel of tekort aan bastonen, midden tonen en/of hoge tonen.

Ook al klinken bovengenoemde overheersingen of onderdrukkingen in het begin "lekker vet" of "fris", na een langere periode gaat dit vervelen en treedt er zogeheten luistermoeheid en irritatie op.

In het verlengde hiervan wordt er heel vaak, bij het gebruik van een in de audio-installatie aanwezige digitale audioprocessor, middels een meetmicrofoon het weer te geven audio-frequentiespectrum compleet vlak ingeregeld.

De gedachte hierachter is, dat op deze wijze een optimale afstemming tussen het weergegeven audiosignaal en de aanwezige akoestiek zou worden bereikt.

Echter, de correcte werking van een in principe goed klinkend geluidssysteem wordt op deze manier teniet gedaan.

Het probleem wordt in dit geval namelijk niet door het geluidssysteem veroorzaakt, maar door de akoestiek van de locatie!

De, soms subtiele, variaties aan klankbeelden behorende bij verschillende audiotracks, instrumenten of stemmen, komen niet of nauwelijks meer uit de verf.

De levendigheid is compleet uit het weer te geven audiosignaal verdwenen.

Ook in deze situatie gaat vaak, zoals eerder op deze site vermeld,  alles min of meer als een ondefinieerbare grijze brij klinken.

 

Het komt voor dat op een locatie sommige lage frequenties, als gevolg van de akoestiek, te overheersend dan wel te zwak worden weergegeven.

Dan kan middels o.a. een strategische plaatsing van een (of meerdere) basluidspreker(s) en eventueel in combinatie met zogeheten parametrische equalisatie,  een meer evenwichtige geluidsweergave worden bewerkstelligd.

 

Het volumeniveau waarop een audiosignaal door een geluidssysteem dient te worden weergegeven is een belangrijk aspect.

Indien u eigenaar/bezitter bent van een (professioneel) geluidssysteem; behoedt u zich dan voor de valkuil van het snel steeds maar verhogen van het geluidsvolume van uw geluidssysteem.

Het moment is spoedig bereikt waarop het geluidsniveau simpelweg niet hoger kan, omdat uw geluidssysteem z’n limiet heeft bereikt.

Vooral DJ’s en bedienend personeel hebben over het algemeen nogal de neiging om geluidsapparatuur flink “in het rood” te sturen, want het kan ze niet luid genoeg gaan.

Zodra bij mengpanelen, audioprocessors en versterkers de rode waarschuwingslampjes gaan branden, wordt de inwendige elektronica van deze apparaten in mindere of meerdere mate overstuurd.

Het audiosignaal wordt op dat moment letterlijk verminkt en lijkt dan ook in het geheel niet meer op het audiosignaal komend van het bronmateriaal.

Het weergegeven geluid zal drastisch in kwaliteit achteruit gaan en in het ergste geval regelmatig uitvallen of helemaal niet meer terugkeren als gevolg van beschadigde/defecte luidsprekersystemen en/of versterkers die in de beveiliging zijn gesprongen of zelfs defect zijn geraakt.

 

In het hoofdstuk “Installatie van geluidssystemen” wordt aangegeven dat het van enorm groot belang is om luidsprekersystemen nauwkeurig uit te richten, zodat het geluid zo efficiënt mogelijk in een ruimte wordt afgestraald.

Tevens is het erg belangrijk om luidsprekersystemen zo symmetrisch mogelijk te installeren.

Een goede symmetrie bevordert een stabiel en ruimtelijk geluidsbeeld.

 

Zoals hierboven reeds summier aangegeven; de akoestiek speelt een niet te veronachtzamen rol in het samenspel met een geluidssysteem.

Geluidsreflecties van o.a. kale gladde muren, spiegels en plafonds kunnen het weergegeven geluid danig nadelig beïnvloeden.

In het ergste geval kunnen, zelfs bij een goed “transparant” geluidssysteem, de reflecties het weergegeven geluid troebel en ongedefinieerd kleuren.

Akoestische behandeling van een locatie is dan een oplossing.

RM Audio kan u hierbij van advies voorzien.