Introductie

RM Audio is een jonge eenmans-onderneming met meer dan 15 jaar ervaring in de audiovisuele branche.

RM Audio onderscheidt zich van audiovisuele collega-bedrijven, door zich uitsluitend te richten op het uitvoeren van uw audiogerelateerde wensen.

U kunt hierbij denken aan:

                - het (wellicht in fases) opwaarderen van uw huidige geluidssysteem;

                - het uitbrengen van een gedegen en deskundig  geluidstechnisch advies  

                   betreffende de aanpassing van een bestaand (professioneel)                         

                   geluidssysteem;

                - het uitbrengen van een gedegen en deskundig geluidstechnisch advies    

                   betreffende de aanschaf van een professioneel geluidssysteem;

                - het correct inregelen van, in uw bestaande geluidssysteem,                                                 (eventueel) aanwezige audioprocessors;

                - de verkoop van hoogwaardige professionele geluidssystemen voor de  

                   horeca en kleinschalige detailhandel. 

 

Aangezien er in het (recente) verleden reeds uitstekende geluidsapparatuur werd vervaardigd, is het in het kader van duurzaamheid wellicht een optie om voor de aanschaf van zogeheten 'vintage' apparatuur te kiezen.

Deze 'vintage' apparatuur doet, mits van goede kwaliteit, in het verleden goed onderhouden en voorzien van hedendaags goed verkrijgbare te vervangen onderdelen, in goed gereviseerde staat vaak niet onder voor veel huidige apparatuur. 

De technologische (digitale) ontwikkelingen van vandaag de dag en de daaruit volgend nieuwe modellen en types aan apparatuur, garanderen helaas niet per definitie een betere geluids- en constructiekwaliteit.

Vaak worden door marketing-afdelingen allerlei magische kenmerken en mogelijkheden aan nieuw ontwikkelde apparatuur toegekend.

Regelmatig is er echter in mindere of zelfs meerdere mate sprake van "oude wijn in nieuwe zakken".

Een bijkomend voordeel van, de toenmalig bij aanschaf dure, goed gereviseerde 'vintage' apparatuur is vaak het aantrekkelijke prijskaartje. 

RM Audio gaat graag voor u op zoek naar deze apparatuur.

Wellicht het overwegen waard...

 

In ieder geval worden in samenspraak met u, uw geluidswensen zorgvuldig geïnventariseerd.

Er wordt bijvoorbeeld besproken of het geluidssysteem puur en alleen achtergrond- of voorgrond-muziek dan wel beiden dient weer te geven.

Op deze wijze wordt voorkomen dat uw geluidssysteem onvoldoende akoestische output kan genereren en u zich, wellicht met enige regelmaat, genoodzaakt ziet een extra geluidssysteem in te huren met de daarbij behorende extra kosten.

RM Audio verhuurt geen audio apparatuur, maar kan uw installatie echter wel geschikt maken voor het eenvoudig en correct aansluiten van een extern, eventueel in te huren, audiosysteem. Denk hierbij aan het aansluiten van bijvoorbeeld een in te huren DJ-booth of aan het tijdelijk aansluiten van in te huren of zelf aangeschafte extra versterkers en luidsprekers.

 

Er worden duidelijke offertes en facturen gehanteerd.

 

RM Audio draagt vanzelfsprekend zorg voor een uiterst nauwkeurige uitvoering van uw opdracht.

  

In het geval van een eventuele reparatie is het streven van RM Audio om, daar waar mogelijk, gebruik te maken van originele (merk)onderdelen dan wel van onderdelen met minimaal equivalente specificaties.

Het gebruik van (goedkope) onderdelen met onjuiste en/of inferieure specificaties is uit den boze.

Alleen door middel van deze wijze van repareren zal de specifieke geluidskwaliteit en optimale werking van uw geluidssysteem gewaarborgd blijven.

 

 

Is uw interesse gewekt en staat u open voor een hoogwaardige professionele geluidsweergave?

Leest u dan op uw gemak verder op deze site en laat de uitgebreide informatie rustig op u inwerken.

 

 

U kunt een afspraak maken middels het invullen van het contactformulier op deze site.